ทำไมถึงให้อภัย

การให้อภัยปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ

วิธีการยกโทษ: 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย image

ดาวน์โหลดฟรี PDF

ดาวน์โหลดฟรี PDF

คุณจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเมื่อคุณเลือกที่จะให้อภัยและคนรอบตัวคุณก็ได้รับด้วย ไม่ว่าคุณจำเป็นต้องให้อภัยคนอื่น ๆ หรือจำเป็นที่จะต้องให้อภัยตัวคุณเอง การทำอย่างนั้นจะปลดปล่อยคุณเป็นอิสระจากอดีต และช่วยให้คุณสามารถเติมเต็มศักยภาพที่แท้จริงที่อาจซ่อนอยู่ในตัวคุณ การให้อภัยช่วยให้คุณหลุดพ้นจากขีดจำกัดในเรื่องของความเชื่อและทัศนคติ มันปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระมากขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและพลังแห่งอารมณ์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้พลังเหล่านั้นในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

การให้อภัยจะช่วยคุณให้บรรลุผลแม้กระทั่งเป้าหมายที่ชัดเจนและจริงจังที่สุดของคุณ บางทีคุณอาจจะต้องการงานที่ดีขึ้น เพื่อที่จะหาเงินได้มากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น หรือมีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิม การให้อภัยจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ แต่ถ้าคุณยังไม่ให้อภัย เมื่อนั้นส่วนหนึ่งของพลังภายในตัวของคุณจะติดอยู่ในความขุ่นเคืองใจ ความโกรธ ความเจ็บปวด หรือความทุกข์ทรมาน พลังแห่งชีวิตที่ติดกับดักอยู่นี้จะจำกัดขีดความสามารถของคุณ มันก็เหมือนคุณพยายามจะปั่นจักรยานแล้วส่วนของเบรกก็ทำงานอยู่ตลอดเวลา มันทำให้คุณช้าลง ทำให้คุณอึดอัดและทำให้มันยากในการที่จะก้าว

ทางที่คุณเลือกและสิ่งที่คุณเชื่อนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับอิทธิพลมาจากการที่คุณไม่ให้อภัย ขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะให้อภัย พลังงานที่จะไปใช้กับความคิดและความรู้สึกไม่เป็นสุขจะถูกปลดปล่อยออกมาและสามารถไหลเวียนไปสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการแทนที่จะไปจำกัดคุณ หรือทำให้คุณเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเดิม

ถ้าคุณไม่อยากเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพื่อตัวคุณเอง ถ้าอย่างนั้นมาเรียนรู้ที่จะให้อภัยเพื่อผู้อื่นกัน ในขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะให้อภัยคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ทุกคนที่คุณติดต่อด้วย ความคิดของคุณจะชัดเจนขึ้นและมองโลกในแง่ดีขึ้นกว่าเดิม คุณจะเป็นผู้ให้มากขึ้นและคุณก็จะมีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะสนุกไปกับการแบ่งปันสิ่งที่คุณมี คุณจะใจดีได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ มีความเมตตามากขึ้นและใส่ใจดูแลผู้อื่นมากขึ้น โดยไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลเหล่านี้ คุณจะมีความสุขมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อผู้คนในชีวิตของคุณ และพวกเขาเหล่านั้นจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นกลับมาเช่นกัน

คนที่รู้จักให้อภัยอยู่ด้วยง่ายกว่าคนที่ไม่ให้อภัยใช่ไหม คำตอบคือ ใช่ พวกเขาเป็นเช่นนั้นแน่นอน คนที่รู้จักให้อภัยมักจะอยู่ด้วยง่ายมากกว่าคนที่ไม่ให้อภัยเสมอ คุณภาพชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความสัมพันธ์ของคุณ ทุกแง่มุมของชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะให้อภัย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณ ชีวิตการทำงานของคุณ หรือสังคมของคุณ การเรียนรู้ที่จะให้อภัยจะพัฒนาทุกความสัมพันธ์ของคุณ เพราะทัศนคติของคุณจะพัฒนาขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ของคุณมีการพัฒนา แล้วเมื่อนั้นทุกแง่มุมของชีวิตคุณก็จะพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน

ถ้าคุณต้องการที่จะยกระดับความมั่งคั่งทางการเงินและความสำเร็จ การให้อภัยจะช่วยให้คุณบรรลุผลนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะมีเงินมากขึ้นในชีวิตของคุณ คุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้ขุ่นเคืองคนที่มีเงินมากกว่าคุณ คนที่มีเงินมากกว่าคุณเหล่านี้แหล่ะคือกลุ่มคนที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณมีเงินมากขึ้นไปด้วย ถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ว่า คุณไม่พอใจ “พวกคนมีสตางค์” เมื่อนั้นพวกเขาก็จะไม่สามารถที่จะช่วยคุณได้ เพราะคุณไม่ได้เปิดใจในขณะที่คุณมัวแต่ไม่พอใจพวกเขา ทำนองเดียวกัน ถ้าคุณมีทัศนคติที่ดีกับคนที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ (คุณยิ้มให้พวกเขามากกว่าถลึงตาใส่พวกเขา) คนพวกนั้นจะมองว่าคุณเป็นคนเข้าถึงได้และมีแนวโน้มที่จะอยากทำงานร่วมกับคุณ หรือคบค้าสมาคมกับคุณ

ถ้าคุณต้องการงานที่ดีขึ้นและมีรายได้มากขึ้น ถ้าเช่นนั้นแล้วการมีทัศนคติที่ดีต่อสถานที่ทำงาน ต่อเจ้านายของคุณ ต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก คนที่มีทัศนคติเชิงบวกจะโดดเด่นไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในที่ที่คุณไม่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จ เพราะคุณจะไม่ทุ่มเทสุดๆกับงานของคุณ หากคุณไม่ได้ทุ่มเทความสามารถทั้งหมดของคุณ ทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เช่นนั้นแล้วคุณก็จะไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับมาเช่นกัน การให้อภัยจะช่วยให้คุณมีทัศนคติซึ่งจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ

การเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเช่นกัน การทำร้ายตัวเอง โดยปฏิเสธที่จะยกโทษให้ตัวเองนั้นทำร้ายคนคนอื่น ๆด้วย หากคุณไม่ให้อภัยตัวเองแล้วคุณจะลงโทษตัวเองโดยการปฏิเสธตัวเองไม่ให้สิ่งดี ๆเข้ามาในชีวิต ยิ่งคุณปฏิเสธตัวเองคุณก็ยิ่งให้ผู้อื่นน้อยลง และยิ่งคุณให้ผู้อื่นน้อยลงคุณก็จะได้รับผลรับประโยชน์จากคนรอบตัวคุณน้อยลงด้วย เมื่อคุณเลิกกำหนดขอบเขตการได้รับแล้วคุณก็จะเลิกกำหนดขอบเขตการให้ด้วย ทุก ๆคนก็จะได้ประโยชน์เมื่อคุณยกโทษให้ตัวเอง เปรียบเสมือนคุณอนุญาตให้สิ่งดี ๆเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้น แล้วคุณก็จะมีอะไรมาแบ่งปันได้มากกว่านั้นอีก

เมื่อคุณให้อภัย คุณจะเปลี่ยนเป็นสามีหรือภรรยาที่ดีขึ้น คุณจะเปลี่ยนเป็นนักเรียนหรือครูคุณที่ดีขึ้น จะเปลี่ยนเป็นนายจ้างหรือพนักงานที่ดีขึ้น และคุณจะเปลี่ยนเป็นพ่อแม่หรือลูกที่ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อคุณให้อภัยคุณจะเปิดกว้างสู่ความสำเร็จมากขึ้นไม่ว่าด้านใดก็ตามที่มีความหมายกับคุณ ในขณะที่คุณเรียนรู้ที่จะให้อภัย สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ไม่เพียงแต่จะเป็นไปได้ แต่ยังสามารถยังทำได้ง่ายอีกด้วย

ถ้าคุณเป็นคนที่นับถือศาสนา หรือมีความเชื่อทางจิตวิญญาณ การเรียนรู้แนวทางปฏิบัติสู่การให้อภัยจะช่วยยกระดับประสบการณ์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของคุณให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น มันจะช่วยปล่อยให้คุณเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดที่ว่าคุณไม่ได้ “ดี” เท่าที่คุณรู้สึกว่าควรจะเป็น เพราะมันจะช่วยให้คุณเปลี่ยนเป็นคนในแบบที่คุณอยากจะเป็น การฝึกการให้อภัยเสริมสร้างความดีงามในตัวคุณเพื่อที่ว่ามันจะได้มีบทบาทในชีวิตของคุณมากขึ้น คุณจะรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติว่าแนวโน้มที่คุณจะทำสิ่งไม่ควรทำลดลงแต่ก็ยังไม่สามารถจะหยุดตัวเองได้ คุณจะเริ่มทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณควรจะทำมากขึ้นแต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถบอกตัวเองให้ทำได้เลย

การเรียนรู้ที่จะให้อภัยมีแต่จะช่วยคุณ มันไม่อาจทำร้ายคุณได้เลย

การให้อภัยนั้นเห็นผลชัดเจนและเป็นประโยชน์มาก ไม่มีอะไรที่คลุมเครือ หรือเป็นเรื่องเพ้อฝัน การให้อภัยปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระ เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะให้อภัย เมื่อนั้นปัญหามากมายจะค่อยๆจางหายไป ( อาจเป็นได้แม้ปัญหาสุขภาพ ) มันจะเป็นเหมือนกับว่าคุณสามารถมองดูชีวิตของคุณอยู่เหนือปัญหาและมองเห็นหนทางที่ง่ายที่สุดในการจะไปยังที่ที่คุณต้องการ หนทางในชีวิตจะเปิดขึ้นตรงหน้าคุณ โอกาสใหม่ๆจะปรากฏออกมาอย่างไม่รู้ที่มา ความสุขจะเกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะเมื่อคุณพบคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะเจาะ ความคิดหรือคำตอบจะมาหาคุณเท่าที่คุณต้องการ อาจได้จากเพื่อนให้ความคิดเห็น หรือแค่เพียงคุณพลิกเปิดหนังสือหรือนิตยสาร หรือคุณอาจบังเอิญได้ยินการสนทนาซึ่งจะช่วยคุณในสิ่งที่คุณกำลังมองหา ทำไมถึงเป็นแบบนี้ มันเป็นเพราะฝึกการให้อภัย คุณจะเปิดกว้างมากขึ้นให้ความดีงามของชีวิต เพื่อให้สิ่งดี ๆได้มีหนทางมาหาคุณมากขึ้น

เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะให้อภัย ความสามารถซึ่งหลับใหลอยู่ภายในตัวคุณจะปรากฏขึ้น และคุณจะค้นพบว่าตัวคุณเองนั้นเข้มแข็งและมีความสามารถมากกว่าที่คุณเคยคาดคิดไว้ซะอีก บางส่วนของคุณซึ่งไม่สามารถเติบโตในดินที่เย็นยะเยือกของการไม่ให้อภัยจะเริ่มเติบโตขึ้น คุณเริ่มที่จะไม่ดิ้นรนหรือพยายามมากเกินไป คุณจะพบหนทางเพิ่มขึ้นในการจะใช้ชีวิตที่ง่ายสะดวกสบายและมีความพอใจสนุกกับชีวิตมากขึ้น ถ้าทั้งหมดนี้ฟังดูเหมือนพูดเกินความจริงไป แล้วปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อน เพียงแค่การปฏิบัติ 4 ขั้นตอนสู่การให้อภัยที่คุณจะได้พบภายในไม่กี่หน้าของหนังสือเล่มนี้และคุณจะดีใจที่คุณได้อ่านมัน

วิธีการยกโทษ

แผ่นงาน 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

การให้อภัย เพื่ออนาคต

มีความสุขด้วยการให้อภัย

ารให้อภัย หัวใจแห่งการดับทุกข์

การลาจาก, การ หย่า ร้าง, การนอกใจ, ความไม่ซื่อสัตย์ และการให้อภัย

ความ สุขและความสำเร็จผ่านการให้อภัย

สติและการให้อภัย

พระพุทธศาสนากับการให้อภัย

การทรยศ ความโกรธ ความแค้น การแก้แค้น ความขุ่นเคือง และการให้อภัย

ดาวน์โหลด Ebook ฟรีในรูปแบบ PDF, EPUB หรือ Kindle

การนั่งสมาธิ การมีสติ และการให้อภัย

การสวด มนต์ และ การให้อภัย

โยคะและการให้อภัย

ดาวน์โหลดฟรี Ebook

วิธีการยกโทษ: 4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย ebook

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย PDF

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย EPUB

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย KINDLE

4 ขั้นตอน สู่การให้อภัย
วิธีที่ทรงประสิทธิภาพ สู่เสรีภาพ ความสุข และความสำเร็จ
วิลเลียม เฟอร์กัส มาร์ติน

ISBN: 978-1-942574-16-3

Subscribe

* indicates required